Zákonné povinnosti pre zamestnávateľa pod jednou strechou.

Zamestnávate 20 a viac osôb?
Máte zákonnú povinnosť zamestnať osoby so zdravotným znevýhodnením!

VYPOČÍTAJTE SI VÝŠKU NÁHRADNÉHO PLNENIA

Kalkulačka

Vypočítajte si výšku náhradného plnenia!

Výhody náhradného plnenia

Šetrite celkové prevádzkové náklady! Zlepšite svoj goodwill!

Neplaťte odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením!

ušetríte až 148.18 Eur

Neplaťte pokutu za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím!

až 33 193,91 eur

O náhradnom plnení

Náhradne plnenie je synonymum slova pre "zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím".
Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia (štátna správa, samospráva, súkromné spoločnosti), ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov.
Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov a to zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového počtu svojich zamestnancov.


Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením) a Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi, hostiteľskému subjektu alebo informujúcej organizácii za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 €, ak tento zákon neustanovuje inak.

Náhradné plnenie je výhodnejšie než povinný odvod! Rozdiel je až 148.18 €
Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto odporúčame využívať naše služby po celý rok.
Na začiatku ďalšieho kalendárneho roka Vám vystavíme potvrdenie za využívanie služieb z chránenej dielne a čerpania náhradného plnenia v predošlom roku.

Služby

Komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou.

100% výška náhradného plnenia na všetky služby!

ADMINISTRATÍVA


Evidencia pošty, virtuálne sídlo, kopírovanie, skenovanie, komunikácia s úradmi verejnej a štátnej správy.


VIAC →

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
A personalistika

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňe, mzdy, koordinácia procesov skladovania a skladových zásob.

VIAC →

BOZP A OCHRANA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana pred požiarmi, ochranné pracovné pomôcky, koordinátor BOZP, výchova a vzdelávanie, ochrana osobných údajov.

viac →

EVENTY, FIREMNÉ AKTIVITY A
DNI ZDRAVIA

Dni zdravia, zdravé raňajky, workshopy,
motivačné kurzy, firemné akcie.

VIAC →

GRAFICKÉ PRÁCE A PODPORA REKLAMY

Tvorba loga, banerov, plagátov, DTP, kaligrafia, web dizajn, etc.


VIAC →

BONUS A
služby na kľúč

Nenašli ste službu, ktorú hladáte?
Kontaktujte nás!

VIAC →

Potrebujete viac informácii?

Kontaktujte nás!